อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศห้องเรียน

เด็กๆ ได้เรียนรู้ “ห้องเรียนของหนู” เช่น ชื่อและสัญลักษณ์ของห้องเรียน (ผึ้งน้อย) ชื่อของคุณครูและเพื่อนๆ คุณครูให้เด็กๆ เล่นกิจกรรมแนะนำตนเอง เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกและบอกชื่อตนเองให้เพื่อนๆ ฟังได้ค่ะ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน และได้ช่วยกันสร้างข้อตกลงภายในห้องเรียนร่วมกันกับคุณครูด้วยนะคะ

ครูแอน