อัลบั้มรูปภาพธรรมชาติรอบตัว

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว โดยคุณครูเริ่มจากสิ่งมีชีวิตและค่อยๆ เริ่มเข้าสู่สิ่งไม่มีชีวิตค่ะ เด็กๆ สามารถบอกคุฯสมบัติของสิ่งมีชีวิตได้ดี เช่น การกิน การเจริญเติบโต การหายใจ การเคลื่อนไหวและการสืบพันธุ์ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ทดลองปลูกต้นถั่ว เพื่อดูการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตด้วยค่ะ

ครูแอน