อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศภายใน ภายนอกห้องเรียน และนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าเด็กๆ ทุกคนเป็นที่ อ.3 เด็กๆ เรียนรู้ชื่อห้องเรียน ชื่อของเพื่อนๆ ชื่อคุณครูครูเน้นระเบียบวินัยและกติกาในการอยู่ร่วมกันในห้อง เด็กๆ ช่วยกันตั้งกติกาการเข้ามุม เล่นมุมต่างๆ ค่ะ และการนำเสนอโครงงาน คุณครูมีการสอบถามเด็กๆ ทุกคนว่าอยู่ อ.1-อ.2 เด็กๆ  เรียนอะไรบ้าง คุณครู  มีจดชื่อที่เด็กๆ ได้เรียนมาแล้ว และให้เด็กๆ นำโครงงานมานำเสนอ โดยให้เป็นโครงงานที่เด็กๆ ไม่เคยเรียนค่ะ

ครูตุ๊ก