อัลบั้มรูปภาพที่มาของโครงงาน กระเป๋า ประโยชน์ของกระเป๋า

เด็กเล่าประสบการณ์เดิมที่เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับกระเป๋า เด็กมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเป๋า เด็กๆ ช่วยกันจัดกลุ่มคำถาม เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกระเป๋าค่ะ

ครูตุ๊ก