อัลบั้มรูปภาพการพับแตงโมและ Cooking น้ำปั่น

เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการพับกระดาษเป็นแตงโม ได้รู้จักคุณครูฮิโรเอะชาวญี่ปุ่น ซึ่งมาสอนให้เด็กพับกระดาษ และเด็กๆ ได้ทำน้ำปั่นผลไม้ ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและความสามัคคีของการทำงาน ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆ สนุกและเกิดการเรียนรู้มากมายค่ะ

ครูหมี