อัลบั้มรูปภาพลักษณะของแตงโม (รูปทรง)

เด็กๆ ได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต และได้ทำกิจกรรมเปรียบเทียบรูปทรงกับผลไม้ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน เช่น o ผลไม้ที่มีรูปทรงเหมือนวงกลมคือ ส้ม กระท้อน ลำไย ฯลฯ และได้เคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง และเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง เช่น เคาะจังหวะเร็วๆ เด็กเดินไปทั่วห้อง คุณครูสั่งว่าให้เด็กๆ ยืนในรูปสามเหลี่ยม เด็กๆ ก็เดินไปทำตามคำสั่ง เพื่อฝึกทักษะการฟังค่ะ

ครูหมี