อัลบั้มรูปภาพส่วนประกอบของเรือและประโยชน์ของเรือ

เด็กๆ ได้ไปสำรวจเรือต่างๆ และส่วนประกอบของเรือแล้วนำสิ่งที่ได้มานำเสนอหน้าชั้นเรียน และเด็กๆ ได้เรียนรู้ประโยชน์ของเรือและยังได้เรียนรู้จักอาชีพต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวกับเรือ ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง และเด็กๆ ยังได้เล่นบทบาทสมมติเป็นอาชีพต่างๆ เด็กๆ สนุกสนานกับการเล่นบทบาทสมมติและเข้าใจถึงประโยชน์ของเรือและส่วนประกอบขอเรือค่ะ

ครูก้อง