อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ การนำเสนอโครงงาน และเลือกโครงงาน

คุณครูปฐมนิเทศเด็กๆ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และข้อตกลงในห้องเรียน และการเล่นตามมุมต่างๆ และความปลอดภัยในการเล่นสนาม เด็กๆ ได้ออกสำรวจบริเวณฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์  และบริเวณรอบๆ สนาม เพื่อค้นหาสิ่งที่สนใจ เพื่อนำมาเสนอโครงงาน และเด็กๆ ได้ร่วมกันนำสื่อมานำเสนอโครงงาน และร่วมกันเลือกโครงงาน โดยมีการเลือกด้วยกัน 2 รอบ และโครงงานที่ได้คือ เรื่อง เรือ ค่ะ

ครูก้อง