อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมและการตั้งคำถาม

คุณครูให้เด็กๆออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรือว่าเด็กๆ เคยเจอเรือที่ไหนมาบ้าง และคุณครูได้พาเด็กๆ ไปหาข้อมูลที่บ้านความรู้ และเด็กๆ ได้ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงงานที่เด็กๆ สนใจอยากจะเรียนรู้ และเด็กๆ ได้นำสื่อเกี่ยวกับเรือ มานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง และเรียนรู้ร่วมกัน

ครูก้อง