อัลบั้มรูปภาพประโยชน์และโทษของรองเท้า

คุณครูสอนเด็กๆ วัดขนาดเท้าของตนเอง เพื่อสังเกตความยาวของเท้า เด็กๆ ได้เรียนรู้ประโยชน์ของรองเท้าและโทษของรองเท้า สรุปโครงงานรองเท้า เด็กได้ความรู้เกี่ยวกับรองเท้ามากมาย ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ห้องลูปชุบมากๆ ค่ะ ที่สนับสนุนโครงงานรองเท้าของพวกเรา ขอบคุณค่ะ

ครูนก