อัลบั้มรูปภาพอวัยวะของสัตว์ทะเลและสิ่งที่พบเห็นในทะเล

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล อวัยวะของสัตว์ทะเล คุณครูได้นำสัตว์ทะเลได้แก่ กุ้ง ก้าง ปลาทู ปลาน้ำดอกไม้มาผ่าให้เด็กดู เด็กๆ ได้สัมผัส สังเกตและดมกลิ่่นรวมถึงการเปรียบเทียบอวัยวะของคนและสัตว์ทะเล จากนั้นได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่พบเห็นในทะเล และทำ Cooking ทะเลทอดกรอบค่ะ

ครูวิ