อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและการนำเสนอโครงงาน

คุณครูพาเด็กๆ สำรวจรอบๆ โรงเรียน และเรียนรู้ข้อตกลงต่างๆ ในห้องเรียนรวมถึงการช่วยเหลือตนเอง จากนั้นคุณครูพาเด็กๆ สำรวจโครงงานที่อยากเรียนรู้ รวมทั้งเด็กๆ นำเสนอโครงงานที่อยากเรียนรู้ เด็กๆ ได้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง หน้าชั้นเรียนค่ะ

ครูวิ