อัลบั้มรูปภาพทะเลคืออะไรและลักษณะของทะเล

หลังจากที่เด็กๆ โหวตโครงงานที่อยากเรียนรู้เมื่อได้โครงงานที่อยากเรียนรู้ เด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับทะเล และเรียนรู้ว่าทะเลคืออะไร และสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในทะเล เช่น สัตว์ทะเล รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของน้ำทะเลของแต่ละที่ ได้แก่ปราณบุรี หัวหินและเพชรบุรี เด็กๆ ต่างสนุกสนานและตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆ ค่ะ

ครูวิ