อัลบั้มรูปภาพลักษณะของทะเลและสัตว์ทะเล

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของน้ำทะเลและได้ทดลองชิมรสน้ำทะเล (น้ำเกลือ) คุณครูได้บูรณาการถึงรสชาติต่างๆ จากที่ให้เด็กๆ ได้ชิมรสเปรี้ยวจากมะนาว หวานจากน้ำตาล เค็มจากเกลือ รวมถึงรสชาติที่เด็กๆ ชอบได้เรียนรู้ประเภทของหาด ได้แก่ หาดทราย หาดหิน และหาดเลน ทดลองภูเขาไฟระเบิด และภาพกิจกรรมที่น่าสนใจภายในห้องเรียนค่ะ

ครูวิ