อัลบั้มรูปภาพรถไฟ

ในเทอมนี้เด็กๆ ได้สนุกกับโครงงานรถไฟ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ เด็กๆ ให้ความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ นี้เป็นภาพบางส่วนที่เด็กๆ ได้ทำในเทอมนี้ และพบกับกิจกรรมใหม่ๆ ของเด็กๆ ในเทอมหน้านะคะ

ครูแนน