อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศ การนำเสนอโครงงาน และเลือกโครงงาน

คุณครูปฐมนิเทศเด็กๆ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และข้อตกลงในการใช้มุมต่างๆ ในห้องเรียนและความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เด็กๆ ได้ออกสำรวจบริเวณฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ และสนามเพื่อค้นหาสิ่งที่สนใจ เพื่อนำมาเสนอโครงงาน และได้ร่วมกันโหวต โดยให้เด็กๆ ไปยืนตามเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งคุณครูจัดมุมไว้ให้แล้ว ในเทอมนี้มีการโหวตถึง 2 รอบ และเรื่องที่ได้คือ เรื่อง รถไฟ ค่ะ

ครูแนน