อัลบั้มรูปภาพประเภทของรถไฟ

จากการเรียนหัวข้อเรื่องประเภทของรถไฟ เด็กๆ ได้รู้จักวัสดุต่างๆ รวมถึงรูปทรงต่างๆ ด้วยได้ทดลองเรื่องการแยกตัวของน้ำ น้ำมัน และน้ำผึ้ง ได้เล่นบทบาทสมมติการขึ้นรถไฟ แสดงท่าทางประกอบเพลงกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงการทำงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ เด็กๆ สนุกสนานมากเลยค่ะ

ครูแนน