อัลบั้มรูปภาพรูปทรงน่ารู้

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ เด็กได้เปรียบเทียบรูปทรงเหมือนอะไรบ้าง?

เด็กได้สัมผัสของเล่น และฝึกการสังเกตว่าของเล่นมีรูปทรงอะไร หลังจากนั้นเด็กๆได้เล่นเกมยืนที่ภาพรูปทรงตามคำสั่ง และเต้นตามจังหวะเสียงเพลง กลมและเหลี่ยม เมื่อเสียงกลองหยุดให้ให้เด็ก แสดงท่าทางตามจินตนาการค่ะ

ครูใจ