อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์มานำเสนอโครงงานต่างๆ ในเทอมนี้ เด็กๆ มีความตั้งใจ มีความกล้าในการพูด มีความมั่นใจในการนำเสนอเรื่องของตนเอง พร้อมกับเหตุผลที่อยากจะเรียน และจำนวนโครงงานทั้งหมดมี 18 เรื่อง และได้เลือกโครงงานที่ตนเองสนใจ

ครูบรร