อัลบั้มรูปภาพการปลูกดอกไม้

เด็กๆ อยากปลูกดอกไม้ เด็กๆ ได้เตรียมเมล็ดพืชที่จะปลูก เด็กๆ ได้เรียนรู้เมล็ดพืช เช่น ดอกทานตะวัน ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวกระจาย ดอกสร้อยไก่ คุณครูเชิญคุณย่า คุณปู่ คุณแม่น้องกร น้องเจนิส มาเป็นวิทยากร คุณปู่ คุณย่า จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกต้นไม้มาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อุปกรณ์ เช่น บัวรดน้ำ กระถาง ดิน กากมะพร้าว ฯลฯ

ครูตุ๊ก