อัลบั้มรูปภาพลำต้นของต้นกล้วย

เด็กๆ เรียนรู้  ลำต้นของต้นกล้วย เด็กๆ ได้รู้จักลำต้นแท้ และ ลำต้นเทียม

รู้ว่ากาบที่อยู่ที่ลำต้นจะมีใบ 1 ใบ

รู้ลำต้นเทียมจะเก็บน้ำไว้เลี้ยงส่วนประกอบอื่นๆ ของต้นกล้วย

เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย ทำศิลปะ การปลูกพืช

ครูนก