อัลบั้มรูปภาพความหมายของผักไฮโดรโฟนิกส์และการเตรียมอุปกรณ์การปลูก

และแล้วกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานผักไฮโดรโฟนิกส์ก็เริ่มขึ้น โดยเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของผักไฮโดรโฟนิกส์ และการเตรียมอุปกรณ์การปลูกกันอย่างสนุกสนาน เราไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆ กันเลยนะค่ะ

ครูตุ๊กติ๊ก